Góra strony

Monitoring GPS

AUTO LUBARCIAK oferuje swoim Klientom najnowocześniejszy system śledzenia pozycji pojazdów, przewożonych ładunków oraz ochrony kierowców. System ten pracuje w oparciu o 24 amerykańskie satelity wojskowe NAVSTAR oraz wykorzystuje najnowocześniejsze technologie GPRS I GPS.

System miedzy innymi umożliwia:

  • Dokładną lokalizację pojazdu ( obserwacja pojazdu na mapie
  • Monitorowanie przewożonych ładunków + temperaturę w ładowni
  • Optymalizację, kontrolę i zapis tras pojazdów
  • Definiowanie tras pojazdów i maksymalnego od niej odchylenia
  • Automatyczne raportowanie osiągnięcia określonych punktów kontrolnych trasy

Ciekawostki:

Rozwój elektroniki, informatyki a także powstanie nowych rozwiązań telekomunikacyjnych zaowocowało powstaniem zintegrowanego systemu zabezpieczeń GPS, GSM/GPRS.

System GPS umożliwia określenie dokładnej pozycji pojazdu w dowolnym miejscu na świecie. Technologia GSM/GPRS umożliwia i zapewnia transmisję pakietową powyższych danych do centrum monitorowania. Zastosowanie obydwu technologii daje możliwość skutecznego monitorowania pojazdów.

System GPS stwarza możliwość kontroli pracy pojazdu i kierowcy. Takie dane jak pozycja i prędkość pojazdu oraz np. przepływ paliwa, temperatura ładowni, obciążenie osi bądź otwarcie drzwi w miejscu do tego nie przeznaczonym i wiele innych informacji może odczytywać sterownik GPS i gromadzić je lub wysyłać do centrum monitorowania. Informacje te mogą służyć do rozliczania czasu pracy a także do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości.

Do systemu satelitarnego monitoringu pojazdu można podłączyć rozmaite urządzenia alarmowe: przyciski anty napadowe, zdalne wyłączanie zapłonu, ukryte kamery i mikrofony w celu zweryfikowania, co się dzieje z kierowcą i towarem przewożonym przez pojazd.