Na czym polega transport towarów w temperaturze kontrolowanej

AutoLubarciak

Są takie produkty, które trzeba przechowywać i przewozić w odpowiednich warunkach. W ich przypadku najważniejsze jest utrzymywanie temperatury powietrza na odpowiednim poziomie. Sprawdźcie na czym polega transport towarów w temperaturze kontrolowanej.

Jak przewozić specyficzne towary?

Przewóz towarów specyficznych opiera się przede wszystkim na tworzeniu warunków odpowiednich dla konkretnej grupy produktów. W tym transporcie należy zapewnić towarom najwyższe standardy bezpieczeństwa, higieny i przechowywania. Z tego powodu, organizowany transport tego typu produktów musi spełniać warunki Umowy o międzynarodowych przewozach artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów.

Kwestie dotyczące szybko psujących się artykułów żywnościowych regulowane są też przez ustawę o warunkach zdrowotnych żywych i żywienia, ustawę o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 maja 1996 r w sprawie ogólnych wymagań sanitarnych przy przewozie środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych.

-Są takie produkty, w tym żywność, leki, a nawet niektóre urządzenia elektroniczne, które trzeba transportować i przechowywać w specjalnych, jasno określonych warunkach. Dla bezpiecznego transportu tego typu produktów ogromne znaczenie ma utrzymywanie stałej, określonej dokładnie temperatury. Transport tego typu towarów to transport w temperaturze kontrolowanej – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę Dry Ice Zone.

Transport w temperaturze kontrolowanej – na czym polega?

W transporcie w temperaturze kontrolowanej ogromne znaczenie ma logistyka. Musi być ona dopracowana w taki sposób, aby mogła zapewniać efektywny transport jak najkrótszymi trasami, bez konieczności zbyt częstego zatrzymywania się. Chociaż w pojazdach wykorzystywanych do transportu produktów w temperaturze kontrolowanej znajdują się odpowiednie systemy uniemożliwiające wzrost temperatury powyżej określonej normy, to jednak szybkie dotarcie do miejsca docelowego daje jeszcze większą szansę na zachowanie dłuższej przydatności przewożonych produktów.

Transport w temperaturze kontrolowanej - wymagania wobec kierowców

Warto wiedzieć, że aby przewozić towary kontrolowanej, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Takie produkty powinni więc przewozić ci kierowcy, którzy specjalizują się w przewożeniu szybko psujących się towarów. Muszą oni posiadać wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa transportowanych produktów, jak również znać zasady działania agregatów chłodniczych. Co więcej, powinni również znać obowiązujące normy i umieć się do nich zastosować.