Dbamy o bezpieczeństwo ładunku

AUTO LUBARCIAK oferuje swoim Klientom system śledzenia pozycji pojazdów przewożonych ładunków.

GPS Autolubarciak
Monitoring GPS i GPRS
  • Dokładna lokalizacja pojazdu (obserwacja pojazdu na mapie)
  • Monitoring przewożonych ładunków z informacją o temperaturze przewożonych towarów
  • Optymalizacja, kontrola i zapis trasy pojazdu
  • Raport z osiągnięcia punktów kontrolnych
Kontroler AutoLubarciak
Kontroler

Wszystkie pojazdy wyposażone są w zaawansowany system kontroli kabinowej.

Kierowca może kontrolować zadaną temperaturę w sytuacji gdy system GPS nie jest aktywny. 
Tak działający system umożliwia pełną kontrolę nad przewożonym ładunkiem.

Personel firmy posiada wymagane certyfikaty potwierdzone licznymi szkoleniami.

Kamera AutoLubarciak
Podgląd ładunku na żywo

Pojazdy wyposażone są w kamery kabinowe umożliwiające kontrolę w czasie transportu i szybką interwencję w sytuacji gdy istnieje ryzyko zagrożenia dla przewożonego ładunku.

Wydruk z rejestratora temperatury
Wydruk z rejestratora temperatury

Rejestrator umożliwia wydruk z całego przebiegu trasy, który stanowi potwierdzenie wykonania usługi zgodnie z oczekiwaniem Klienta.